5.12.12

Ιστολόγια τάξεων

Αγγλική γλώσσα: Ειρήνη Μιτζικού: http://83englishcorner.blogspot.gr/

Δ' τάξη-Δάσκαλος: Χρήστος Γκόγκος: http://d83dithess.blogspot.gr/

ΣΤ'  τάξη - Δάσκαλος: Γιάννης Βινιάδης: http://st83dim.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: