Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

Καλό Πάσχα!!!

Οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι εκπαιδευτικοί και η διευθύντρια του 83ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης εύχονται ολόψυχα...
Καλό Πάσχα !

http://www.youtube.com/watch?v=jUJwTe5QC7I#t=20
 Σ. Νταλί: Σταύρωση
 
 

Ας συνοψίσουμε το μήνυμα αυτών των ημερών στα λόγια του Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας προς τον Πόντιο Πιλάτο μετά τη Σταύρωση του Χριστού...:
 
"...δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ξενίζομαι βλέπειν τοῦ θανάτου τὸ ξένον·
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὅστις οἶδεν ξενίζειν τοὺς πτωχούς τε καὶ ξένους· ...
δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ἵνα κρύψω ἐν τάφῳ, ὃς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τὴν κεφαλὴν ποῦ κλῖναι·..."
(Από τον Επιτάφιο Θρήνο)
Μεταγραφή:
"... Δώσε μου τούτο τον ξένο, που από βρέφος σαν ξένος φιλοξενήθηκε στον κόσμο.
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που οι ομόφυλοι από μίσος τον θανατώνουν σαν ξένο.
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που παραξενεύομαι να βλέπω του θανάτου το (παρά)ξενο.
Δώσε μου τούτο τον ξένο, που ήξερε να φιλοξενεί τους πτωχούς και τους ξένους.
Δώσε μου τούτο τον ξένο, για να κρύψω σε τάφο, που σαν ξένος δεν είχε που να γείρει το κεφάλι..."

...και ας σκεφτούμε τι κάνουμε εμείς - όλοι εμείς που έχουμε τόπο και χώρο να"γείρουμε το κεφάλι" - για τους ξένους: τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους "άλλους".
Δημοσίευση σχολίου