Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Εγγραφές μαθητών/τριων στην Α΄ τάξη σχ. έτους 2014-15

Περίοδος εγγραφών: 1 – 21 Ιουνίου 2014

 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
 
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Ατομικό Δελτίο υγείας συμπληρώνεται  από μια ειδικότητα γιατρού και δεν απαιτούνται πλέον  ιατρικές βεβαιώσεις και από άλλες ειδικότητες. (Το έντυπο δίδεται από το σχολείο)
 
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του/της  Διευθυντή/τριας  του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση  κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
 
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
______________________________________________________________________________
Οι εγγραφές θα είναι κοινές και για τα 2 σχολεία (83ο και 16ο) και η κατανομή θα γίνει την  1η Σεπτεμβρίου 2014 με κλήρωση.
Οι έχοντες/ουσες αδελφό/ή  σε κάποιο από τα 2 σχολεία , εγγράφονται εκεί αυτοδικαίως.
Περίοδος εγγραφών: 1 – 21  Ιουνίου 2014
                                                                 
                                             Από  τη  Διεύθυνση

Δημοσίευση σχολίου