3.6.15

Εγγραφές μαθητών/τριων στην Α' τάξη σχ. έτους 2015-16



16ο  &  83ο  Δημοτικά  Σχολεία  Θεσσαλονίκης

Εγγραφές μαθητών στην Α’  τάξη Σχ. Έτους 2015-16

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1.     Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
2.     Βιβλιάριο υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.     Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). (Το έντυπο δίδεται από το σχολείο) Το Ατομικό Δελτίο υγείας συμπληρώνεται  από μια ειδικότητα γιατρού και δεν απαιτούνται πλέον  ιατρικές βεβαιώσεις και από άλλες ειδικότητες.
4.     Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση  κατοικίας του μαθητή.
5.     Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Περίοδος εγγραφών:     2 – 19  Ιουνίου 2015
Ø  Οι εγγραφές θα είναι κοινές και για τα 2 σχολεία ( 16ο και 83ο ) και η κατανομή θα γίνει την  1η Σεπτεμβρίου 2015 με κλήρωση.
Ø  Οι έχοντες αδελφό  σε κάποιο από τα 2 σχολεία , εγγράφονται εκεί αυτοδικαίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: