Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Λειτουργία του σχολείου το σχολικό έτος 2016-17

Συνοπτική ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολείου το σχολικό έτος 2016-17


  • ·   Από το σχ. έτος 2016-17 οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου θα βρίσκονται στο σχολείο 30 ώρες και θα σχολάνε στις 13:15.
  • ·   Προστίθεται για όλες τις τάξεις του σχολείου το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής το οποίο θα διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα από εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας
  • ·  Τα γνωστικά αντικείμενα των Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής αγωγής θα διδάσκονται σε όλες τις τάξεις από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. (Στην ΣΤ τάξη δε θα διδαχθεί το γνωστικό αντικείμενο της Θεατρικής αγωγής)
  • ·   Οι μαθητές που θα φοιτήσουν στη ΣΤ τάξη κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα διδαχθούν τη δεύτερη ξένη γλώσσα που είχαν διδαχθεί και κατά το σχ. έτος 2015-16.
  • ·   Όλοι οι μαθητές που θα φοιτήσουν στην Ε τάξη κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα διδαχθούν ως δεύτερη ξένη γλώσσα τα Γερμανικά επειδή αυτή τη γλώσσα επέλεξε η πλειοψηφία της τάξης.
  • ·  Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν την Πρωινή Ζώνη (07:00-08:00) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου και να εργάζονται και οι δύο γονείς τους.
  • ·  Το Ολοήμερο Πρόγραμμα αρχίζει στις 13:15 και τελειώνει στις 16:00. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: 13:15-14:00: Σίτιση, 14:15-15:00: Μελέτη-Προετοιμασία, 15:15-16:00: ένα από τα διδακτικά αντικείμενα: Πληροφορική ή Αθλητισμός ή Αγγλικά ή Μουσική κλπ. Αποχώρηση από το Ολοήμερο: 15:00 ή 16:00
  • ·   Για την εγγραφή ενός μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
o   Εργασίας και των δύο γονέων ή
o   Κάρτα ανεργίας ή
o Δικαιολογητικά ότι οι γονείς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε προγράμματα απεξάρτησης, φυλακισμένοι)

Σχετικές συνδέσεις: 

Για τον ενιαίο τύπο Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα : ΕΔΩ
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος: ΕΔΩ
Για τη δεύτερη ξένη γλώσσα σε Ε και ΣΤ τάξεις: ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου