Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για το σχολικό έτος 2014-15

 
Μαγαλιού Ευαγγελία: ΠΕ70, Διευθύντρια
 
Αποστόλου Αθανασία: ΠΕ70, Α΄ τάξη
 
Γιώτη Στεργιανή: ΠΕ70, Β΄ τάξη
 
Καρυπίδου Μαρία: ΠΕ70,  Γ΄ τάξη 
 
Ζαχαροπούλου Κων/ντίνα: ΠΕ70, Δ΄ τάξη
 
Χονδροματίδου Στυλιανή: ΠΕ70,  Ε΄ τάξη
 
Γκαζντόγκα Ελένη: ΠΕ70,  ΣΤ΄ τάξη
 
Γκόγκος Χρήστος: ΠΕ70, Υπεύθυνος ολοημέρου 
 
Λέλεκα Μαριάνθη: ΠΕ70, Συμπλήρωση ωραρίου - Ενισχυτική 
 
Δογάνης Κωνσταντίνος: ΠΕ70, Συμπλήρωση ωραρίου - Ολοήμερο
 
Νάκου Αθηνά: ΠΕ06, Γ΄ - ΣΤ΄ τάξεις
 
Γκουβέλας Βασίλειος: ΠΕ11, Α΄- ΣΤ΄ τάξεις  
 
Καραγιάννη Παρασκευή : ΠΕ16, Γ΄ - ΣΤ΄ τάξεις 
 
Ζήση Κλεονίκη: ΠΕ07, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις
 
Κοκότη Ασπασία: ΠΕ05, Ε - ΣΤ΄ τάξειςΏρες εβδομαδιαίας συνεργασίας γονέων - εκπαιδευτικών
  

Ονοματεπώνυμο
Τάξη
Ημέρα
Ώρα
Αποστόλου Αθανασία
Α΄
Δευτέρα
11:45-13:00
Γιώτη Στεργιανή
Β’
Παρασκευή
10:45-11:30
Καρυπίδου Μαρία
Γ΄
Τρίτη
09:00-10:00
Ζαχαροπούλου Κωνσταντίνα
Δ΄
Δευτέρα
10:45-11:30
Χονδροματίδου Στυλιανή
E΄
Δευτέρα
10:45-11:30
Γκαζντόγκα Ελένη
ΣΤ΄
Τετάρτη
10:00-10:45
Γκόγκος Χρήστος
Υπ. Ολοημέρου
Πέμπτη
12:35-13:15
Δογάνης Κωνσταντίνος
Α΄- ΣΤ΄: Διάφορα μαθήματα
Πέμπτη
11:45-12:25
Λέλεκα Μαριάνθη
Α΄- ΣΤ΄: Διάφ. Μαθ. & Ενισχ. Διδ.
Δευτέρα
11:45-12:25
Καραγιάννη Παρασκευή
Μουσική
Πέμπτη
09:15-09:45
Νάκου Αθηνά
Αγγλικά
Δευτέρα
10:45 –12:25
Γκουβέλας Βασίλειος
Φυσ. Αγωγή
Τετάρτη
11:45-12:25
     


 
Δημοσίευση σχολίου