Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για το σχολικό ετος 2015-16


Μαγαλιού Ευαγγελία: ΠΕ70, Διευθύντρια
Γιώτη Στεργιανή: ΠΕ70,Α΄ τάξη
Αποστόλου Αθανασία: ΠΕ70, Β΄ τάξη
Γκόγκος Χρήστος: ΠΕ70, Γ΄ τάξη
Ζαχαροπούλου Κων/ντίνα: ΠΕ70, Δ΄ τάξη
Γκαζντόγκα Ελένη: ΠΕ70,  Ε΄ τάξη
Καρυπίδου Μαρία: ΠΕ70,  ΣΤ΄ τάξη 
Χονδροματίδου Στυλιανή: ΠΕ70,  Υπεύθυνη Ολοημέρου
Λέλεκα Μαριάνθη: ΠΕ70, Συμπλήρωση ωραρίου - Ολοήμερο
Τζημούρτα Μαρία: ΠΕ70, Συμπλήρωση ωραρίου - Ενισχυτική 
Νάκου Αθηνά: ΠΕ06, Γ΄ - ΣΤ΄ τάξεις
Σαχίνης Νικόλαος: ΠΕ11, Α΄- ΣΤ΄ τάξεις  
Καραγιάννη Παρασκευή : ΠΕ16, Γ΄ - ΣΤ΄ τάξεις 
Κιομουρτζή Γεωργία: ΠΕ07, Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις
Τζαφέρη Αναστασία: ΠΕ05, Ε - ΣΤ΄ τάξειςΏρες εβδομαδιαίας συνεργασίας εκπαιδευτικών  με τους γονείς


Ονοματεπώνυμο
Τάξη
Ημέρα
Ώρα
Γιώτη Στεργιανή
Α΄
Τρίτη
10:45-11:30
Αποστόλου Αθανασία
Β’
Δευτέρα
12:30-13:15
Γκόγκος Χρήστος
Γ΄
Τετάρτη
10:45-12:25
Ζαχαροπούλου Κων/ντίνα
Δ΄
Πέμπτη
10:45-11:30
Γκαζντόγκα Ελένη
E΄
Δευτέρα
11:45-12:25
Καρυπίδου Μαρία
ΣΤ΄
Δευτέρα
10:00-10:45
Χονδροματίδου Στυλιανή
Υπ. Ολοημέρου
Δευτέρα
11:45-12:25
Τζημούρτα Μαρία
Α΄- ΣΤ΄: Σ.Ω. / Ενισ.
Δευτέρα
10:45-11:30
Λέλεκα Μαριάνθη
Α΄- ΣΤ΄: Σ.Ω. /Ολ.
Δευτέρα
11:45-12:25
Καραγιάννη Παρασκευή
Μουσική
Παρασκευή
09:30-10:00
Νάκου Αθηνά
Αγγλικά
Πέμπτη
12:35 –13:15
Σαχίνης Νικόλαος
Φυσ. Αγωγή
Τρίτη
11:45-12:25
Δημοσίευση σχολίου